​​​
Sector
 • Vo
 • Hbo
 • Wo
 • Mbo
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek

Aansluiting Engels op vervolgonderwijs

9-8-2017
​​​Het voortgezet onderwijs heeft de wettelijke taak om leerlingen voor te bereiden op het aansluitende beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs (WVO artikel 10, lid 2b). Dat maakt afstemming met het vervolgonderwijs noodzakelijk. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om een goede aansluiting voor het vak Engels te realiseren. Bij de aansluiting gaat het voornamelijk om een goede afstemming van taalbeheersingsniveaus en taaldidactiek.  
 

Aansluiting vmbo-tl en mbo

Onder geselecteerde documenten vindt u een onderzoek waarin met name gevraagd is naar de ervaringen en waarnemingen van eerste- en tweedejaarsstudenten en hun docenten. Naast conclusies vind u in dit rapport ook aanbevelingen.
 

Aansluiting havo en hbo

In de tweede publicatie onder geselecteerde documenten kunt u meer lezen over de conclusie dat niet zozeer de beheersing van het Engels van de leerling een goede aansluiting in de weg staat is, maar veeleer de waarde die het voortgezet- en het vervolgonderwijs toekennen aan  die beheersing. Verder wordt een toenemende discrepantie in taaldidactiek geconstateerd.
 

Aansluiting vwo en universiteit

In dit onderzoek, zie onder geselecteerde documentn, geven eerstejaars studenten aan op het vwo vaak te weinig geoefend te hebben met het soort Engels dat ze in het wetenschappelijk onderwijs nodig hebben - het ''academic English''. SLO heeft de uitkomsten van dit onderzoek gebruikt voor de ontwikkeling van de website Filling the gap. Op deze website vindt u een aantal lesideeën waarmee het gat tussen vo-Engels en wo-Engels wellicht gedicht kan worden.  
 
Contactpersoon