​​​

Sector

 • Vo
 • Hbo
 • Wo
 • Mbo

Vakgebied

 • Engels

Vakinhoud

 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
 • Gesprekken voeren

Leerplankundig thema

 • Aansluiting

Vakspecifiek thema

 • Vreemdetalendidactiek

Engels - aansluiting op vervolgonderwijs

20-1-2015
​Het voortgezet onderwijs heeft de wettelijke taak om leerlingen voor te bereiden op het aansluitende beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs (WVO artikel 10, lid 2b). Dat maakt afstemming met het vervolgonderwijs noodzakelijk. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om een goede aansluiting voor het vak Engels te realiseren. Bij de aansluiting gaat het voornamelijk om een goede afstemming van taalbeheersingsniveaus en taaldidactiek.