​​​

Sector

 • Po

Vakgebied

 • Engels

Vakinhoud

 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Schrijven
 • Gesprekken voeren
 • Spreken

Leerplankundig thema

 • Doorlopende leerlijnen
 • Curriculum
 • Kerndoelen

Vakspecifiek thema

 • Vvto
 • Eibo
 • TPO
 • CLIL
 • ERK

Engels in het basisonderwijs

20-1-2015
​Engels is sinds 1986 een verplicht vak in het basisonderwijs. Er waren destijds verschillende redenen om Engels in het basisonderwijs (Eibo) in te voeren:
 • de opkomst van Engels als internationale voertaal en lingua franca;
 • Europees beleid ten aanzien van moderne vreemdetalenonderwijs;
 • de behoefte om leerlingen met voldoende basisvaardigheid Engels in het voortgezet onderwijs te laten starten.

Het startmoment is niet wettelijk vastgelegd; scholen bepalen zelf vanaf welke groep ze Engels aanbieden. In de praktijk zijn verschillende varianten zichtbaar:

 • Eibo (Engels in het basisonderwijs): aanbod Engels in groep 7 en 8;
 • Vervroegd Eibo (aanbod Engels vanaf groep 5);
 • vvto: scholen die vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels aanbieden vanaf groep 1 en waarbij tot 15 procent van de lestijd in het Engels wordt gegeven;
 • tpo (tweetalig primair onderwijs): 30 tot 50 procent van de lestijd gaat vanaf groep 1 in het Engels.

Welke eisen stelt het werken in elk van deze varianten aan de competenties van de betreffende leerkracht? Om hier een beeld van te geven is een instrument (quickscan) ontwikkeld.