​​​
Sector
 • Po
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Schrijven
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen
 • Curriculum
 • Kerndoelen
Vakspecifiek thema
 • Vvto
 • Eibo
 • TPO
 • CLIL
 • ERK

Engels in het basisonderwijs

14-9-2017
​Engels is sinds 1986 een verplicht vak in het basisonderwijs. De redenen om Engels in het basisonderwijs (Eibo) in te voeren waren:
 • de opkomst van Engels als internationale voertaal en lingua franca;
 • Europees beleid ten aanzien van moderne vreemdetalenonderwijs;
 • de behoefte om leerlingen met voldoende basisvaardigheid Engels in het voortgezet onderwijs te laten starten.

Scholen bepalen zelf vanaf welke groep ze Engels aanbieden, het startmoment is niet wettelijk vastgelegd. In de praktijk zijn verschillende varianten:

 • Engels in het basisonderwijs (Eibo): Engels in groep 7 en 8.
 • Vervroegd Eibo: Engels vanaf groep 5.
 • Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto): Engels vanaf groep 1 waarbij tot 15 procent van de lestijd in het Engels wordt gegeven.
 • Tweetalig primair onderwijs (tpo): vanaf groep 1, 30 tot 50 procent van de lestijd in het Engels.