​​​
Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
  • Schrijven
  • Gesprekken voeren
  • Lezen
  • Kijken en luisteren
Trefwoorden
  • formatief evalueren

Formatief evalueren: de leerontwikkeling centraal bij het leren van een moderne vreemde taal

9-8-2017

​​​Docenten hebben inzicht in de te bereiken beheersingsniveaus van hun leerlingen en de daarbijhorende doelen. Dat inzicht is nodig om de leerlingen te kunnen begeleiden op weg naar de gewenste resultaten. Om na te gaan hoe leerlingen vorderen in hun proces van taalverwerving kan formatieve evaluatie een rol spelen.

Wat is formatief evalueren?

Het zijn alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998). Formatief evalueren heeft dus als primair doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat te geven (o.a. Hattie & Timperley, 2007; Sluijsmans e.a., 2013; William & Leahy, 2015).

Goed inzicht hebben in het leerproces betekent voor zowel docenten als leerlingen dat zij:

  • helder hebben waar zij naartoe werken (feedup);
  • een goed beeld hebben van waar zij staan (feedback);;
  • met gerichte instructie en feedback (nog) niet behaalde doelstellingen kunnen bereiken (feedforward).

Plaatje FE.png 

The five key strategies of formative assessment. Adapted from Leahy, Lyon, Thompson & William, 2005.

Als docent begeleid je het leerproces van leerlingen, waarbij leerlingen de kans krijgen om te laten zien waar ze staan, ze fouten mogen maken én ze kunnen laten zien hoe zij zich hebben ontwikkeld.

Veel docenten zouden formatieve evaluatie meer willen inbedden in hun lespraktijk, maar hebben behoefte aan meer houvast hierbij. Op deze website vindt u inspirerende voorbeelden, achtergrondinformatie en uitwerkingen hoe u formatieve evaluatie in kunt zetten binnen het moderne vreemdetalenonderwijs.