​​​

Sector

 • Gymnasium
 • Vwo

Vakgebied

 • Chinees

Vakinhoud

 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Cultuur
 • Schrijven
 • Spreken
 • Gesprekken voeren

Leerplankundig thema

 • Curriculum
 • Examenprogramma
 • Eindtermen

Vakspecifiek thema

 • Integratie taal en cultuur
 • ERK

Het nieuwe schoolvak Chinees

20-1-2015
​​​Vanaf schooljaar 2015-16 wordt Chinese Taal en Cultuur toegevoegd aan de moderne vreemde talen die in het Nederlandse onderwijs kunnen worden aangeboden. Chinees krijgt dezelfde positie in het curriculum als de overige moderne vreemde talen (m.u.v. Engels), met dezelfde studielast. Het vak is in principe een vwo-vak en voorlopig een schoolexamenvak. Havoleerlingen die belangstelling voor Chinees hebben en deze uitdaging ook aankunnen, kunnen het vak op vwo-niveau volgen. 

In 2008 heeft SLO een leerplanvoorstel geschreven om voorbereidingen te treffen voor het verlenen van een formele status aan het vak Chinese Taal en Cultuur in het voortgezet onderwijs. Om het leerplanvoorstel te beproeven en om na te gaan of Chinees als nieuw schoolvak levensvatbaar is in Nederland, heeft SLO in samenwerking met ICLON-Universiteit Leiden van 2010 tot en met 2013 een pilot met negen scholen uitgevoerd. Doelstelling van de pilot was het bewijzen van de uitvoerbaarheid van het schoolvak en de haalbaarheid en toetsbaarheid van de voorgestelde eindtermen door empirisch veldonderzoek. In het najaar 2013 zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd en op basis ervan heeft SLO advies uitgebracht over de invoering van het nieuwe schoolvak. Het advies is door OCW overgenomen.