​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Vwo
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Cultuur
 • Schrijven
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Examenprogramma
Vakspecifiek thema
 • ERK

Het schoolvak Chinees

31-7-2018
​​​Chinese Taal en Cultuur wordt sinds schooljaar 2015-16 aangeboden in het vwo. Chinees is een schoolexamenvak en heeft dezelfde positie in het curriculum als de overige moderne vreemde talen (m.u.v. Engels), met dezelfde studielast. 
 

Handreiking Chinese Taal en Cultuur

SLO biedt vakdocenten in de tweede fase steun bij de inrichting van het schoolexamen (SE) in de vorm van handreikingen; deze bevatten richtlijnen, suggesties en voorbeeldmatige uitwerkingen. In de handreiking Chinese taal en cultuur worden alle eindtermen van het eindexamenprogramma uitgewerkt. De inhoud van de handreiking heeft een niet-voorschrijvend karakter.

Voorgeschiedenis van het vak Chinese Taal en Cultuur

In 2008 heeft SLO een leerplanvoorstel geschreven om voorbereidingen te treffen voor het verlenen van een formele status aan het vak Chinese Taal en Cultuur in het voortgezet onderwijs. Om het leerplanvoorstel te beproeven en om na te gaan of Chinees als nieuw schoolvak levensvatbaar is in Nederland, heeft SLO in samenwerking met ICLON-Universiteit Leiden van 2010 tot en met 2013 een pilot met negen scholen uitgevoerd. Doelstelling van de pilot was het bewijzen van de uitvoerbaarheid van het schoolvak en de haalbaarheid en toetsbaarheid van de voorgestelde eindtermen door empirisch veldonderzoek. In het najaar 2013 zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd en op basis ervan heeft SLO advies uitgebracht over de invoering van het nieuwe schoolvak. Het advies is door OCW overgenomen.