​​​

Sector

 • Vo
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Vwo bovenbouw

Vakgebied

 • Alle moderne vreemde talen
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Spaans
 • Russisch
 • Turks

Vakinhoud

 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven

Leerplankundig thema

 • ICT

Vakspecifiek thema

 • Vreemdetalendidactiek

ICT en MVT

20-1-2015

​​ICT is niet meer weg te denken uit het maatschappelijke leven, inclusief het onderwijs. Volgens het Werkprogramma 2014 van de Onderwijsraad (Onderwijsraad, 2013: 12-13) wordt ICT steeds vaker ingezet als hulpmiddel in het onderwijs: in het middelbaar beroepsonderwijs gebruikt 44% van de docenten digitaal lesmateriaal, in het primair en voortgezet onderwijs is dit iets meer dan een kwart. ICT ondersteunt zowel het primair proces (leermiddelen, leeractiviteiten, portfolio's) als het organisatorisch proces (elektronische leeromgevingen, hardware, verschillende applicaties als planners, voortgangsmeetinstrumenten, toetsapplicaties e.d.). Er zijn steeds meer ICT-toepassingen voorhanden voor zowel docenten als voor leerlingen. Voor beide doelgroepen gaat het aan de ene kant om instrumenten die het vinden en het ontsluiten van materiaal toegesneden op specifieke behoeften mogelijk maken, aan de andere kant om applicaties die ingezet kunnen  worden bij gerichte leeractiviteiten. De grote uitdaging ligt in het versterken van de aansluiting van het gebruik van ICT bij de verschillende elementen van het curriculum, in primis de doelstellingen van het vak en de functionele meerwaarde van ICT-toepassingen voor het bereiken van die doelstellingen.