​​​
Sector
 • Vo
 • Gymnasium
 • Vwo
 • Havo
 • Vmbo
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Cultuur
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Doelen
Vakspecifiek thema
 • Integratie taal en cultuur
 • Interculturele competentie
 • Taalverwerving

Interculturele competentie bij taalverwerving

20-1-2015
​​​Meertaligheid verruimt de werkgelegenheden en is onontbeerlijk bij een gezonde economie. In onze sterk globaliserende wereld heeft het leren van een taal ook een andere belangrijke component: het veronderstelt ook het kunnen leggen van relaties tussen verschillende culturen, in termen van begrip, acceptatie en waardering. Het promoten van meertaligheid in Europa moet worden gezien als belangrijke kennis- en vaardigheidsontwikkeling met als doel het bevorderen van sociale cohesie en intercultureel begrip.
Studies over het belang van de aandacht voor interculturele communicatie in het vreemdetaalonderwijs (o.a. Byram, 1997, Stadler, 2011) benadrukken de dringende behoefte aan een sterker accent op de integratie van interculturele competentie in de taalverwerving: een cruciaal element voor de toekomst van taalonderwijs en zijn vormende rol voor de toekomstige wereldburgers.