​​​

Sector

 • Havo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl

Vakgebied

 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Arabisch
 • Alle moderne vreemde talen
 • Chinees
 • Turks
 • Spaans
 • Italiaans
 • Russisch

Vakinhoud

 • Kijken en luisteren
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Literatuur

Leerplankundig thema

 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA
 • Toetsing en examens

Vakspecifiek thema

 • ERK

Kwaliteit van de schoolexamens

20-1-2015
Het schoolexamen is een belangrijk onderdeel van het examen, aandacht voor de kwaliteit ervan is een noodzaak.
SLO biedt vakdocenten steun bij de inrichting van het schoolexamen in de vorm van handreikingen. Deze bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het  schoolexamen. De inhoud van de handreikingen SE draagt een niet-voorschrijvend karakter.
In de loop van 2015 worden enkele handreikingen, in een experimenteel traject, zowel op papier als in digitale vorm ontwikkeld. De keuze voor deze vernieuwde uitvoering heeft als doel de bereikbaarheid van de handreikingen te vergroten en het raadplegen van de informatie te vergemakkelijken; de digitale omgeving biedt bovendien de mogelijkheid om informatie ook in andere vormen te bieden en deze sneller te actualiseren of aan te vullen.