​​​
Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Literatuur
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
Vakspecifiek thema
 • Literatuuronderwijs

Literatuur in de tweede fase

20-1-2015
​​​​​​Het onderdeel literatuur maakt deel uit van het eindexamenprogramma havo/vwo voor de moderne vreemde talen waarin het opgenomen is als domein E. Dit domein is onderverdeeld in
 E1 – Literaire ontwikkelingen
 E2 – Literaire begrippen (alleen vwo m.u.v. Chinees)
 E3 – Literatuurgeschiedenis (alleen vwo m.u.v. Chinees)
Scholen beslissen zelf of literatuur onderdeel vormt van de lessen in de betreffende taal, of een apart geïntegreerd blok (GLO: geïntegreerd literatuuronderwijs). In het eerste geval wegen de cijfers voor literatuuronderdelen mee bij de berekening van het eindcijfer voor de moderne vreemde taal. Het gewicht wordt door de vaksectie / de school bepaald. In het tweede geval wordt het cijfer voor het vak 'literatuur' samen met andere ‘kleine vakken’ en het profielwerkstuk opgenomen in het combinatiecijfer. De meeste scholen kiezen voor de eerste optie.
Contactpersoon

 Links