​​​

Sector

 • Vo
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Po
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
 • Vwo bovenbouw

Vakgebied

 • Duits
 • Engels
 • Frans

Vakinhoud

 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren

Leerplankundig thema

 • Hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Verrijken

Vakspecifiek thema

 • Vreemdetalendidactiek

Verrijking

20-1-2015
​In elke klas zitten leerlingen die sneller dan gemiddeld door de stof gaan. Ook voor hen is het van belang een passend aanbod van de lesstof te krijgen.
Docenten beslissen zelf welke materialen geschikt zijn voor dit passend aanbod. Doordat de groepen die verrijkingsonderwijs krijgen, divers zijn samengesteld (dit varieert van goed presterende (bovengemiddelde) leerlingen, slimme (intelligente) leerlingen, zeer intelligente leerlingen tot en met (hoog)begaafde leerlingen) is het niet eenvoudig om een verrijkingsaanbod te bieden dat voor alle leerlingen uitdagend en betekenisvol is.