​​​
Sector
  • Vmbo
  • Havo
  • Vwo
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Leerplankundig thema
  • Examens
Trefwoorden
  • Talentontwikkeling

Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau

21-2-2018

​Blockhuis, C. & Pennewaard, L. (2015). Vak afronden op een hoger niveau. Enschede: SLO

​Hoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op voor alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie om leerlingen uit te dagen is er, alsmede de wettelijke ruimte om dit te realiseren. Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau is een manier om dit te realiseren. In deze publicatie worden voorbeeldmatig verschillende scenario's beschreven en uitgewerkt.

Let wel. Vanaf januari 2018 is er voor leerlingen een terugvaloptie ingebouwd wanneer zij het vak op een hoger niveau volgen, maar het resultaat tegenvalt. Zij kunnen in het tweede tijdvak voor dit vak het examen opnieuw afleggen op het geeigend niveau zonder dat dit ten koste gaat van hun recht op herkansing. De in deze publicatie beschreven scenario's houden met deze wijziging nog geen rekening.