​​​
Sector
  • Vmbo
  • Havo
  • Vwo
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Leerplankundig thema
  • Examens
Trefwoorden
  • Talentontwikkeling

Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau

31-7-2018

​Blockhuis, C. & Pennewaard, L. (2015). Vak afronden op een hoger niveau. Enschede: SLO

Hoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op in alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie alsmede de wettelijke ruimte om leerlingen uit te dagen is er. Een mogelijkheid in dit verband is een moderne vreemde taal op een hoger niveau af te ronden. Deze publicatie gaat in op de vraag hoe dat zou kunnen.

Let wel. Vanaf januari 2018 is er voor leerlingen een terugvaloptie ingebouwd als blijkt dat het volgen van een taal op een hoger niveau te hoog gegrepen is. Zij kunnen dan in het tweede tijdvak voor het betreffende vak het examen opnieuw afleggen op het geeigende niveau zonder dat dit ten koste gaat van hun recht op herkansing. De in deze publicatie beschreven scenario's houden met deze wijziging nog geen rekening.