​​​
Sector
  • Havo
  • Vwo
Vakgebied
  • Duits
  • Engels
  • Frans
  • Spaans
Vakinhoud
  • Literatuur
Leerplankundig thema
  • Leerlijn
Vakspecifiek thema
  • Literatuuronderwijs

Voorbeeldmatige uitwerking leerlijn literatuuronderwijs MVT

11-4-2018

De website ​Leerplan in Beeld helpt onderwijsgevenden in primair en voortgezet onderwijs hun eigen onderwijsprogramma te checken en te ontwerpen. Voor de havo/vwo-bovenbouw zijn er leerlijnen en exameneenheden in opgenomen, SE- en CE-onderdelen en een beschrijving van de samenhang tussen vakken. 

Bij het onderdeel over literatuur gaat de site in op de Meervoudige Benadering MVT Literatuuronderwijs (oftewel: Comprehensive Approach to Foreign Language Literature Education). Deze benadering is ontwikkeld door Jasmijn Bloemert, werkzaam als vakdidacticus Engels en onderzoeker bij de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen.  

In de meervoudige benadering worden literaire teksten in de les vanuit vier perspectieven benaderd: tekstgericht, contextgericht, lezersgericht en taalgericht. De vier benaderingen worden geïntegreerd en gebalanceerd aangeboden met als doel de literatuurlessen MVT zoveel mogelijk te verrijken. De benadering sluit aan bij het ERK. De Meervoudige Benadering is via de link hiernaast te vinden als een uitwerking van de leerlijn literatuur. De benadering wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden.