​​​
Sector
  • Havo
  • Vwo
Vakgebied
  • Duits
  • Engels
  • Frans
  • Spaans
Vakinhoud
  • Literatuur
Leerplankundig thema
  • Leerlijn
Vakspecifiek thema
  • Literatuuronderwijs

Voorbeeldmatige uitwerking leerlijn literatuuronderwijs MVT

25-1-2017

Leerplan in Beeld helpt onderwijsgevenden in primair en voortgezet onderwijs bij het checken en ontwerpen van hun eigen onderwijsprogramma. Voor de havo/vwo-bovenbouw vindt u er leerlijnen en exameneenheden, SE- en CE-onderdelen en een beschrijving van de samenhang tussen vakken.

Voor literatuur vindt u op Leerplan in beeld de Meervoudige Benadering MVT Literatuuronderwijs (oftewel: Comprehensive Approach to Foreign Language Literature Education). De Meervoudige Benadering is ontwikkeld door Jasmijn Bloemert, werkzaam als vakdidacticus Engels en onderzoeker bij de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen.

In de meervoudige benadering worden literaire teksten in de les vanuit vier perspectieven benaderd: tekstgericht, contextgericht, lezersgericht en taalgericht. De vier benaderingen worden geïntegreerd en gebalanceerd aangeboden met als doel de literatuurlessen MVT zoveel mogelijk te verrijken. De benadering sluit aan bij het ERK. De Meervoudige Benadering is via de link hiernaast te vinden als een uitwerking van de leerlijn literatuur. Daar staat ook een korte toelichtende tekst bij deze benadering en twee voorbeelden als uitwerkingen ervan: een voor Engels havo en een voor Engels vwo.