​​​
Sector
  • Po
Vakgebied
  • Engels
  • Frans
  • Duits
Vakspecifiek thema
  • Vvto

Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs

23-1-2018

​KBA Nijmegen/Expertisecentrum Nederlands (2017). Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs. Nijmegen: KBA Nijmegen / Expertsiecentrum Nederlands

Vroeg Engels leren gaat niet ten koste van Nederlands.

Sinds 1 januari 2016 mogen basisscholen maximaal 15% van de onderwijstijd in het Engels, Frans of Duits geven. Dat komt neer op 3,5 uur per week. Naar schatting bieden1400 basisscholen kinderen vanaf groep 1 een deel van het onderwijs in een andere taal dan Nederlands aan. Tien jaar geleden waren dat er nog geen 200.

Van deze scholen kiest 90% voor Engels, de overige 10% biedt (ook) Duits of Frans aan. De meeste scholen doen dat als apart vak. Maar de vreemde taal wordt ook gebruikt in dagelijkse activiteiten of in vakken zoals muziek, gym, aardrijkskunde en geschiedenis.

Rondom de invoer van de wet was er enige bezorgdheid over mogelijk negatieve gevolgen van vvto voor leerlingen. Dit was aanleiding voor het ministerie van OCW om onderzoek te laten doen naar het verband tussen vroeg vreemdetalenonderwijs, meertalig onderwijs en de Nederlandse taalbeheersing van leerlingen. Ook het effect op de toegankelijkheid van het onderwijs werd onderzocht.

Bevindingen in het onderzoek wijzen erop dat geen negatief verband bestaat tussen de wetswijziging en de toegankelijkheid van het onderwijs noch de beheersing van de Nederlandse taal, maar ook dat de vaardigheden van leraren nog niet altijd op het aanbevolen niveau zijn.