Variations in aspects of writing in 16+ English examinations between 1980 and 20145097511-11-2018 01:03:31htmlFalseaspx​In dit onderzoek staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen centraal. Het onderzoek vindt ongeveer om de tien jaar plaats. In de loop der jaren is de ..SLO Duiding2016<p>​In dit onderzoek, dat&#160;ongeveer&#160;<span>om de tien jaar plaats</span>vindt, staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen<span> centraal</span>. In de loop der jaren is de methodiek iets aangepast, maar de&#160;onderzoekers geven aan dat de filosofie&#160;achter het onderzoek&#160;overeind&#160;bleef&#58;&#160;a&#160;'finger in&#160;the wind'&#160;indication&#160;of 16-year-olds' writing.&#160;Zij&#160;hebben gekeken naar hoe bepaalde&#160;aspecten zich ontwikkelen zoals&#160;spelling, woordgebruik en zinslengte.</p><p>De onderzoekers benadrukken dat zij geen oordeel hebben toegevoegd aan hun conclusies, zodat de lezer de bevindingen kan onderzoeken in eigen context en kan verbinden aan eigen ervaringen.<br></p>Pdf-bestand
Alles over leren spellen in het Engels in het TPO5641411-11-2018 01:03:31htmlFalseaspxSinds schooljaar 2014-2015 vindt een pilot plaats onder de noemer tweetalig primair onderwijs (tpo). 19 Basisscholen hanteren gedurende 30 tot 50 procent van de onderwijstijd vanaf groep 1 Engels als voertaal in de klas ...Website artikelpagina
Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau190911-11-2018 01:03:3157htmlFalseaspxHoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op in alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie ...SLO Duiding2015<p>Hoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op in alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie alsmede de wettelijke ruimte om leerlingen uit te dagen is er. Een mogelijkheid in dit verband is een moderne vreemde taal op een hoger niveau af te ronden. Deze publicatie gaat in op de vraag hoe dat zou kunnen.</p><p>Let wel. Vanaf januari 2018 is er voor leerlingen een terugvaloptie ingebouwd als blijkt dat het volgen van een taal op een hoger niveau te hoog gegrepen is. Zij kunnen dan&#160;in het tweede tijdvak voor het betreffende vak het examen opnieuw afleggen op het geeigende niveau zonder dat dit ten koste gaat van hun recht op herkansing. De in deze publicatie beschreven scenario's houden met deze wijziging nog geen rekening.</p>
Disclaimer296411-11-2018 00:57:071314htmlFalseaspxMits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever informatie op deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren dan wel op andere wijze te vermenigvuldigen, tenzij expliciet anders is aangegeven.Website artikelpagina
Het vak Engels501011-11-2018 01:03:313902htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie over het vak Engels en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina
Het vak Frans638611-11-2018 01:03:312323htmlFalseaspx​Op deze pagina's vindt u informatie over het vak Frans en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina
Overige moderne vreemde talen679211-11-2018 01:03:311663htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied over de moderne vreemde talen Arabisch, Italiaans, Russisch, Turks en Spaans, en, in het vwo, sinds 2015 Chinees ...Website artikelpagina
Het vak Duits1135811-11-2018 01:03:312517htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie over het vak Duits en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina
Actuele en verdiepende thema's1328811-11-2018 01:03:315035htmlFalseaspxWat zijn actuele thema's in het modernevreemdetalenonderwijs? En welke thema's hebben we voor u uitgediept? Op deze pagina vindt u een overzicht ...Website artikelpagina
Contactformulier1329011-11-2018 01:03:3196htmlFalseaspxWebsite artikelpagina