Doeltaal Leertaal - Een didactiek en een professionalingstraject5381619-2-2018 11:10:2722htmlFalseaspxEr is nog veel onduidelijkheid over de manier waarop de doeltaal gebruikt zou moeten worden in de mvt-les, en wat de leereffecten daarvan zijn. Het Duurzaam-Doeltaal-project onderzoekt wat effectieve doeltaaldidactiek is in het voortgezet onderwijs.SLO Duiding2016Dönszelmann, S.;Kaal, A.;Beishuizen, J.;Graaff, R. de<p>​Dit artikel rapporteert over het eerste deel van een didactisch ontwerponderzoek betreffende doeltaalgebruik in mvt-lessen in het voortgezet onderwijs. Het <em>Duurzaam Doeltaal</em>-project tracht doeltaalgebruik en de effecten daarvan concreet te maken. Het geeft een samenvatting van de theoretische basis die nodig is om een doeltaaldidactiek op te stellen en beschrijft de ontwikkeling die de docenten doormaakten tijdens&#160;een intensief scholingstraject.</p><p>Twee vragen staan centraal&#58;</p><p>- Is er, binnen het reguliere mvt-onderwijs, een verband tussen verantwoord doeltaalgebruik van de docent en prestaties/motivatie van leerlingen?</p><p>- Kunnen mvt-docenten zich verantwoord doeltaalgebruik eigen maken via de beproefde teacher education-methodiek en wordt de aangeleerde methode duurzaam toegepast?</p><p>Daarbij hoort ook de vraag naar welke&#160;talige, didactische en pedagogische kenmerken horen bij verantwoord doeltaalgebruik.</p>Pdf-bestand
Variations in aspects of writing in 16+ English examinations between 1980 and 20145097519-2-2018 11:10:27htmlFalseaspx​In dit onderzoek staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen centraal. Het onderzoek vindt ongeveer om de tien jaar plaats. In de loop der jaren is de ..SLO Duiding2016<p>​In dit onderzoek, dat&#160;ongeveer&#160;<span>om de tien jaar plaats</span>vindt, staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen<span> centraal</span>. In de loop der jaren is de methodiek iets aangepast, maar de&#160;onderzoekers geven aan dat de filosofie&#160;achter het onderzoek&#160;overeind&#160;bleef&#58;&#160;a&#160;'finger in&#160;the wind'&#160;indication&#160;of 16-year-olds' writing.&#160;Zij&#160;hebben gekeken naar hoe bepaalde&#160;aspecten zich ontwikkelen zoals&#160;spelling, woordgebruik, zinslengte.</p><p>De onderzoekers benadrukken dat zij geen oordeel hebben toegevoegd aan hun conclusies, zodat de lezer de bevindingen kan onderzoeken in hun eigen context en kunnen verbinden aan hun eigen ervaringen.<br></p>Pdf-bestand
Het onderrichten van vreemde talen op school in Europa - uitgave 20175278719-2-2018 11:10:27htmlFalseaspxWelke talen leert men op school in Europa? Op welke leeftijd start de eerste en tweede vreemde taal? Welk beheersingsniveau worden leerlingen verondersteld te bereiken op het einde van het leerplichtonderwijs? Hoe worden de taalvaardigheden van ...SLO Duiding2017<p>​<span class="visible-description">Welke talen leert men op school in Europa? Op welke leeftijd start de eerste en tweede vreemde taal? Welk beheersingsniveau worden leerlingen verondersteld te bereiken op het einde van het leerplichtonderwijs? Hoe worden de taalvaardigheden van nieuw aangekomen leerlingen met een migratieachtergrond beoordeeld en welke vorm van taalondersteuning is beschikbaar voor hen? Dit zijn slechts enkele van de onderwerpen die aan bod komen in de nieuwe Eurydice publicatie Het onderrichten van vreemde talen op school doorheen Europa. De 2017-uitgave van deze studie heeft een brede focus en omslaat alle </span><span class="show-more-description">sleutelaspecten van het onderrichten en bestuderen van talen. De publicatie maakt deel uit van de Key Data serie die statistische gegevens combineert met informatie over onderwijsbeleid en –regulering. Deze vierde uitgave omvat 60 afzonderlijke indicatoren, ondergebracht in vijf verschillende hoofdstukken&#58; 1. Context, 2. Organisatie, 3. Deelname, 4. Leerkrachten en 5. Onderwijsprocessen. Tal van bronnen liggen aan de basis van de indicatoren, zoals het Eurydice netwerk, Eurostat en de OESO-onderzoeken PISA en TALIS. Eurydice gegevens omvatten alle landen van de Europese Unie zowel als Bosnië en Herzegovina, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Montenegro, FYROM, Noorwegen, Servië en Turkije. Deze ‘Eurydice Highlights' bieden een snapshot van enkele van de voornaamste bevindingen uit het rapport.</span></p>
Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau190919-2-2018 11:10:2734htmlFalseaspxHoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op voor alle onderwijstypen en op alle niveaus ...SLO Duiding2015<p>​Hoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op voor alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie om leerlingen uit te dagen is er, alsmede de wettelijke ruimte om dit te realiseren. Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau is een manier om dit te realiseren. In deze publicatie worden verschillende scenario's beschreven en uitgewerkt.</p>
Disclaimer296418-2-2018 00:56:56632htmlFalseaspxMits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever informatie op deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren dan wel op andere wijze te vermenigvuldigen, tenzij expliciet anders is aangegeven.Website artikelpagina
Het vak Engels501019-2-2018 11:10:27780htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie over het vak Engels en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina
Het vak Frans638619-2-2018 11:10:27535htmlFalseaspx​Op deze pagina's vindt u informatie over het vak Frans en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina
Overige moderne vreemde talen679219-2-2018 11:10:27310htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied over de moderne vreemde talen Arabisch, Italiaans, Russisch, Turks en Spaans, en, in het vwo, sinds 2015 Chinees ...Website artikelpagina
Het vak Duits1135819-2-2018 11:10:27497htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie over het vak Duits en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina
Engels en wereldburgerschap voor alle leerlingen1290319-2-2018 11:10:2718htmlFalseaspxDe conferentie English for all vindt plaats in Nieuwegein op vrijdag 23 maart 2018. Agendapagina