Herberekenen examen cijfers bij vak afronden op een hoger niveau3261617-7-2017 00:03:58118htmlFalseaspxGoed nieuws voor scholen die hun leerlingen de kans bieden Duits, Engels of Frans af te ronden op een hoger niveau!Nieuwspagina
Variations in aspects of writing in 16+ English examinations between 1980 and 2014680117-7-2017 00:03:58htmlFalseaspx​In dit onderzoek staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen centraal. Het onderzoek vindt ongeveer om de tien jaar plaats. In de loop der jaren is de ..SLO Duiding2016<p>​In dit onderzoek, dat&#160;ongeveer&#160;<span>om de tien jaar plaats</span>vindt, staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen<span> centraal</span>. In de loop der jaren is de methodiek iets aangepast, maar de&#160;onderzoekers geven aan dat de filosofie&#160;achter het onderzoek&#160;overeind&#160;bleef&#58;&#160;a&#160;'finger in&#160;the wind'&#160;indication&#160;of 16-year-olds' writing.&#160;Zij&#160;hebben gekeken naar hoe bepaalde&#160;aspecten zich ontwikkelen zoals&#160;spelling, woordgebruik, zinslengte.</p><p>De onderzoekers benadrukken dat zij geen oordeel hebben toegevoegd aan hun conclusies, zodat de lezer de bevindingen kan onderzoeken in hun eigen context en kunnen verbinden aan hun eigen ervaringen.<br></p>Pdf-bestand
Common European Framework of Reference3902117-7-2017 00:03:58htmlFalseaspxDe website van het Europees Referentiekader biedt een verscheidenenheid aan bronnen, opbrengsten van projecten en handreikingen waarmee u bijvoorbeeld ERK-toetsen kunt ontwikkelen ... SLO Duiding2017<h2>Transparantie en samenhang in het moderne vreemdetalenonderwijs in Europa</h2><p>Met het <em>Common European Framework of Reference for Languages&#58; learning, teaching and assessment</em>&#160;(CEFR), oftewel het Europees Referentiekader (ERK)&#160;kunt u taalprogramma's, curriculum richtlijnen en leermaterialen ontwikkelen.&#160;De zes taalniveaus&#160;zorgen voor transparantie en samenhang&#160;in het moderne vreemdetalenonderwijs binnen Europa. </p><p>Op de website van het Europees Referentiekader vindt u een verscheidenenheid aan bronnen, opbrengsten van projecten en handreikingen. Zo kunt&#160;u handreikingen downloaden waarmee u bijvoorbeeld ERK-toetsen kunt ontwikkelen of een taalportfolio kunt opzetten. <span><br></span></p><h2>Taalprofielen 2015</h2><p><span>Op basis van het <em>Common European Framework of Reference</em> heeft SLO <span><span>voor het moderne vreemdetalenonderwijs in Nederland</span></span> 'Taalprofielen 2015' ontwikkeld. Hierin vindt u o.a. ik-kan-beschrijvingen op alle zes de taalniveaus met&#160;vele voorbeelden. <br></span></p>
Disclaimer296416-7-2017 23:57:16339htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
thema-overzicht1328817-7-2017 00:03:583631htmlFalseaspxWelkomstpagina
Contactformulier1329017-7-2017 00:03:588htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
kennisbank1329117-7-2017 00:03:582651htmlFalseaspxWelkomstpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1329217-7-2017 00:03:5810htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
preview1329317-7-2017 00:03:585htmlFalseaspxWelkomstpagina
Mondelinge taalvaardigheid mvt en leerlingen met een auditieve beperking1329417-7-2017 00:03:58160htmlFalseaspxSLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerlingen nadelig werken, omdat ...SLO Duiding2015Theun Meestringa;Dirk Tuin<p></p>SLO ontwikkelt voor de schoolexamens voor alle vakken in het voortgezet onderwijs handreikingen voor de inrichting van het schoolexamen. De onlangs aangescherpte exameneisen kunnen voor dove en slechthorende leerlingen nadelig werken, omdat zij extra belemmeringen moeten overwinnen bij taalleren. Met name bij de schoolexamens mondelinge taalvaardigheid zou dit tot onoverkomelijk lage cijfers kunnen leiden. Hoe toets je nu bij dove en (ernstig) slechthorende leerlingen de luister-, spreek- en gespreksvaardigheid zonder dat dit het niveau van het examen en de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsing aantast? Suggesties en adviezen hiervoor zijn te vinden in deze handreiking voor de moderne vreemde talen.Pdf-bestand