Variations in aspects of writing in 16+ English examinations between 1980 and 20145097520-5-2018 00:01:23htmlFalseaspx​In dit onderzoek staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen centraal. Het onderzoek vindt ongeveer om de tien jaar plaats. In de loop der jaren is de ..SLO Duiding2016<p>​In dit onderzoek, dat&#160;ongeveer&#160;<span>om de tien jaar plaats</span>vindt, staat de schrijfvaardigheid van 16-jarige Engelse studenten die examen doen<span> centraal</span>. In de loop der jaren is de methodiek iets aangepast, maar de&#160;onderzoekers geven aan dat de filosofie&#160;achter het onderzoek&#160;overeind&#160;bleef&#58;&#160;a&#160;'finger in&#160;the wind'&#160;indication&#160;of 16-year-olds' writing.&#160;Zij&#160;hebben gekeken naar hoe bepaalde&#160;aspecten zich ontwikkelen zoals&#160;spelling, woordgebruik en zinslengte.</p><p>De onderzoekers benadrukken dat zij geen oordeel hebben toegevoegd aan hun conclusies, zodat de lezer de bevindingen kan onderzoeken in eigen context en kan verbinden aan eigen ervaringen.<br></p>Pdf-bestand
Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau190920-5-2018 00:01:2344htmlFalseaspxHoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op voor alle onderwijstypen en op alle niveaus ...SLO Duiding2015<p>​Hoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op voor alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie om leerlingen uit te dagen is er, alsmede de wettelijke ruimte om dit te realiseren. Een moderne vreemde taal afronden op een hoger niveau is een manier om dit te realiseren. In deze publicatie worden voorbeeldmatig verschillende scenario's beschreven en uitgewerkt.</p><p>Let wel. Vanaf januari 2018 is er voor leerlingen een terugvaloptie ingebouwd wanneer zij het vak op een hoger niveau volgen, maar het resultaat tegenvalt. Zij kunnen in het tweede tijdvak voor dit vak het examen opnieuw afleggen op het geeigend niveau zonder dat dit ten koste gaat van hun recht op herkansing. De in deze publicatie beschreven scenario's houden met deze wijziging nog geen rekening.</p>
Disclaimer296419-5-2018 23:57:16932htmlFalseaspxMits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever informatie op deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren dan wel op andere wijze te vermenigvuldigen, tenzij expliciet anders is aangegeven.Website artikelpagina
Het vak Engels501020-5-2018 00:01:231790htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie over het vak Engels en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina
Het vak Frans638620-5-2018 00:01:231246htmlFalseaspx​Op deze pagina's vindt u informatie over het vak Frans en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina
Overige moderne vreemde talen679220-5-2018 00:01:23813htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied over de moderne vreemde talen Arabisch, Italiaans, Russisch, Turks en Spaans, en, in het vwo, sinds 2015 Chinees ...Website artikelpagina
Het vak Duits1135820-5-2018 00:01:231296htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie over het vak Duits en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina
Actuele en verdiepende thema's1328820-5-2018 00:01:234760htmlFalseaspxWat zijn actuele thema's in het moderne vreemtalen onderwijs? En welke thema's hebben we voor u uitgediept? Op deze pagina vindt u een overzicht ...Website artikelpagina
Contactformulier1329020-5-2018 00:01:2359htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
kennisbank1329120-5-2018 00:01:233366htmlFalseaspxWelkomstpagina